SAYI 8 • (Ekim 2019)

Bütün sayıyı indirmek için tıklayın.

İçindekiler


Sunuş
Umut Şah, Sercan Karlıdağ, Baran Gürsel
3
Popülist Sağ ve Sosyal Medyada Nefret Söylemi
Olga S. Hünler
6
Yunanistan’da Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri ve Kendine Yardım Girişimleri: Kriz Zamanlarında Alternatif
Oluşturma Çabaları
Eugenie Georgaca (Çev.: Ayşegül Kanal ve Merve Seven)

24
Community Mental Health Care and Self-Help Initiatives in Greece: Struggling to Build Alternatives in Times of Crisis
Eugenie Georgaca
31
“Ağlamadan Ölüm”: Anne Sevgisi ve Yasa Dair Söylemler
Ayçe Yılmaz
38
Psikososyal Dayanışmanın İkili İşlev(selliğ)i
Athanasios Marvakis (Çev.: Aylin Deniz Ülkümen)
52
Double Function(ality) of Psycho-Social Solidarity
Athanasios Marvakis
61
Psikoterapistler Materyalist Bilimden Ne Öğrenebilir?
Leonie Knebel (Çev.: Baran Şengül, Ayçe Yılmaz ve Hatice Dalak)
70
Beyaz Yakalıların Psikososyal Dayanışma İlişkileri: “Plaza Eylem Platformu” Etkinlikleri
Eylem Akçay
94
Eleştirel Psikoloji’de (Tarihinde) Kuram-Praksis Sorunu
Morus Markard (Çev.:  Ayçe Yılmaz ve Süheyla Yılmaz)
101
Das Theorie-Praxis-Problem in (der Geschichte der)
Kritischen Psychologie
Morus Markard
109