YAYIMLANMIŞ SAYILAR

Sayı 8 • (Ekim 2019)

Sayı 7 • ??? (bkz., Sayı 8, Sunuş, s. 3)

Sayı 6 • Direniş, Dayanışma, Psikoloji (Nisan 2015)

Sayı 5 • Psikolojide Araştırma ve Yöntem Tartışmaları (Nisan 2014)

Sayı 3-4 • Kürt Sorunu; Savaş, Sömürgecilik ve Psikoloji; Eleştirel Psikoloji; Meslek Yasası; Örgütlenme Sorunları (Eylül 2010)

Sayı 2 • Milliyetçilik; Eleştirel Psikoloji (Ocak 2009)

Sayı 1 • Milliyetçilik, Eleştirel Psikoloji, Çeşitli Konular (Mart 2008)